actionably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actionably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actionably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actionably.

Từ điển Anh Việt

  • actionably

    xem actionable