actionable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actionable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actionable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actionable.

Từ điển Anh Việt

 • actionable

  /'ækʃnəbl/

  * tính từ

  có thể kiện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • actionable

  * kinh tế

  có thể kiện được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • actionable

  affording grounds for legal action

  slander is an actionable offense