action bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • action bar

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thanh hành động

  toán & tin:

  thanh tác động