action item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action item.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • action item

    * kinh tế

    mặt hàng bán chạy