tất nghiệp trong Tiếng Anh là gì?

tất nghiệp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất nghiệp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tất nghiệp

    graduate

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tất nghiệp

    to graduate