tất cả mọi người trong Tiếng Anh là gì?

tất cả mọi người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất cả mọi người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tất cả mọi người

  * dtừ

  everybody

  * thngữ

  each and all, to a man; to the last man

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tất cả mọi người

  all people, everyone, everybody