lọ trong Tiếng Anh là gì?

lọ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lọ

  * dtừ

  soot; vase; jar; phial

  lọ hoa flower vase

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lọ

  * noun

  soot vase; jar; phial

  lọ hoa: flower vase

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lọ

  small bottle, vial