lọ ngửi trong Tiếng Anh là gì?

lọ ngửi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ ngửi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ ngửi

    * dtừ

    inhaler