lọ lem trong Tiếng Anh là gì?

lọ lem trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ lem sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lọ lem

  * ttừ

  dirty

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lọ lem

  * adj

  dirty

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lọ lem

  dirty