lọ hít giấm thơm trong Tiếng Anh là gì?

lọ hít giấm thơm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ hít giấm thơm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ hít giấm thơm

    * dtừ

    vinaigrette