lọ hồ trong Tiếng Anh là gì?

lọ hồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ hồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ hồ

    * dtừ

    glue-pot