lọ hồ tiêu trong Tiếng Anh là gì?

lọ hồ tiêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ hồ tiêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ hồ tiêu

    * dtừ

    cruet