lọ mứt trong Tiếng Anh là gì?

lọ mứt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ mứt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ mứt

    * dtừ

    jam-jar