lọ nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

lọ nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ nhỏ

    * dtừ

    phial, vial