lọ đựng muối để bàn trong Tiếng Anh là gì?

lọ đựng muối để bàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ đựng muối để bàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ đựng muối để bàn

    * dtừ

    salt-cellar, salt