lọ giấm trong Tiếng Anh là gì?

lọ giấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ giấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ giấm

    * dtừ

    cruet