lọ dầu trong Tiếng Anh là gì?

lọ dầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ dầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ dầu

    * dtừ

    cruet