lọ hạt tiêu trong Tiếng Anh là gì?

lọ hạt tiêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ hạt tiêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ hạt tiêu

    * dtừ

    pepperbox, pepper-caster