lọ thuốc trong Tiếng Anh là gì?

lọ thuốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ thuốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lọ thuốc

    medicine bottle