lọ mực trong Tiếng Anh là gì?

lọ mực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ mực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ mực

    inkpot