lọ hoa trong Tiếng Anh là gì?

lọ hoa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ hoa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ hoa

    * dtừ

    bough-pot, flower-vase, bowpot