động lượng trong Tiếng Anh là gì?

động lượng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ động lượng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • động lượng

    * dtừ

    momentum