đạp khởi động trong Tiếng Anh là gì?

đạp khởi động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp khởi động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạp khởi động

    * ngđtừ

    kick-start