tax cut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tax cut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tax cut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tax cut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tax cut

  * kinh tế

  chế độ giảm thuế thu nhập cho cá nhân

  sự giảm thấp thuế suất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tax cut

  the act of reducing taxation

  the new administration's large tax cut was highly controversial