secondary lobe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

secondary lobe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm secondary lobe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của secondary lobe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • secondary lobe

  * kỹ thuật

  búp bên

  búp nhỏ

  búp phụ

  búp thứ cấp