pulling beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulling beam

    * kỹ thuật

    ô tô:

    máy kéo khung xe (bị đụng)