pulling-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulling-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulling-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulling-in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pulling-in

  * kỹ thuật

  sự kéo theo

  sự mang theo

  điện tử & viễn thông:

  sự kéo (cáp)