pulley tackle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley tackle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley tackle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley tackle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pulley tackle

  * kỹ thuật

  hệ puli nâng

  palăng nâng

  xây dựng:

  palăng nâng hàng