pulley puli nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulley puli nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulley puli giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulley puli.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulley puli

    * kỹ thuật

    con lăn

    ròng rọc