pin joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pin joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pin joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pin joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pin joint

  * kỹ thuật

  khớp bulông

  sự liên kết đinh

  xây dựng:

  bản lề chốt bulông

  khớp chốt bulông

  nối mối bằng bu lông

  nút liên kết bulông

  toán & tin:

  chỗ nối bản lề

  ghép có ghim

  nút liên kết bulong