piny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piny.

Từ điển Anh Việt

  • piny

    /'paini/

    * tính từ

    (thuộc) cây thông; giống cây thông

    có nhiều thông