pinyon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinyon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinyon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinyon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pinyon

    Similar:

    pinon: any of several low-growing pines of western North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).