pineal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pineal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pineal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pineal.

Từ điển Anh Việt

 • pineal

  * tính từ

  có hình giống như quả thông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pineal

  relating to the pineal body

  pineal hormone

  having the form of a pine cone