pinot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pinot

    any of several purple or white wine grapes used especially for Burgundies and champagnes

    Synonyms: Pinot grape

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).