pintle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pintle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pintle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pintle.

Từ điển Anh Việt

 • pintle

  /'pintl/

  * danh từ

  chốt, trục

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pintle

  * kỹ thuật

  bulông bản lề

  bulông móng

  bulông ngạnh

  mộng dương

  trụ đỡ

  trục

  trục lái

  trục tâm

  trục vít

  trục xoay

  vít cấy

  xây dựng:

  chốt xoay

  toán & tin:

  chốt, trục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pintle

  a pin or bolt forming the pivot of a hinge