pinata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pinata

    plaything consisting of a container filled with toys and candy; suspended from a height for blindfolded children to break with sticks

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).