pin connector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pin connector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pin connector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pin connector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pin connector

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đầu nối chân cắm