parametric test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parametric test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parametric test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parametric test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parametric test

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  sự thử tham số

  y học:

  trắc nghiệm tham số