parametric diode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parametric diode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parametric diode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parametric diode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parametric diode

    * kỹ thuật

    điện:

    đi-ốt tham số