parametric problem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parametric problem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parametric problem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parametric problem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parametric problem

    * kỹ thuật

    bài toán tham số