objective principle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

objective principle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm objective principle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của objective principle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • objective principle

    * kinh tế

    nguyên tắc khách quan