objective budgeting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

objective budgeting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm objective budgeting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của objective budgeting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • objective budgeting

    * kinh tế

    lập ngân sách theo mục tiêu