objective detector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

objective detector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm objective detector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của objective detector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • objective detector

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    máy đo mục tiêu