objective grating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

objective grating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm objective grating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của objective grating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • objective grating

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cách tử vật tính