money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của money.

Từ điển Anh Việt

 • money

  /'mʌni/

  * danh từ

  tiền, tiền tệ

  paper money: tiền giấy

  tiền, tiền bạc

  to make money: kiếm tiền

  to pay money down: trả tiền mặt

  (số nhiều) những món tiền

  (số nhiều) (thông tục) tiền của, của cải, tài sản

  in the money: (từ lóng) giàu nứt đố đổ vách; chiếm giải (nhất, nhì, ba) (ngựa đua...)

  to coin money

  (xem) coin

  for my money

  (thông tục) theo ý tôi; theo sở thích của tôi

  to marry money

  lấy chồng giàu; lấy vợ giàu

  money makes the mare [to] go

  có tiền mua tiên cũng được

  money for jam (for old rope)

  (từ lóng) làm chơi ăn thật

 • money

  (toán kinh tế) tiền, tổng số tiền

  hard m. (toán kinh tế) tiền vay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • money

  the most common medium of exchange; functions as legal tender

  we tried to collect the money he owed us

  wealth reckoned in terms of money

  all his money is in real estate

  the official currency issued by a government or national bank

  he changed his money into francs