lib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lib.

Từ điển Anh Việt

  • lib

    * danh từ

    sự giải phóng, sự phóng thích