libby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

libby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm libby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của libby.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • libby

    United States chemist who developed a method of radiocarbon dating (1908-1980)

    Synonyms: Willard Frank Libby

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).