willard frank libby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willard frank libby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willard frank libby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willard frank libby.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • willard frank libby

    Similar:

    libby: United States chemist who developed a method of radiocarbon dating (1908-1980)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).