gate pulse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gate pulse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gate pulse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gate pulse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gate pulse

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    xung cổng