gate-crash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gate-crash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gate-crash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gate-crash.

Từ điển Anh Việt

 • gate-crash

  /'geitkræʃ/

  * động từ (từ lóng)

  chuồn vào cửa

  không mời mà đến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gate-crash

  Similar:

  barge in: enter uninvited; informal

  let's crash the party!

  Synonyms: crash